Fackområden

Medicin

Abstrakt, läkarutlåtande, intyg, ICF-klassifikationer från WHO, kliniska prövningar, SmPC, bipacksedlar, pressmeddelande, vetenskapliga artiklar mm. Exempelvis har jag översatt Amgen Foundations donationsrapporter från 2010 och 2012. Under 2013 översatte jag hemsidan för det schweiziska startuppbolaget AmVac.
Från 2015 till 2016 var jag medlem av översättar-teamet som tog hand om den tyska versionen av norsk-svenska medicisk kunskapsdatabasen medibas - Deximed.de

Marketing

Översättning av nya produktbeskrivningar hos Coolstuff sedan September 2014.

Teknik

Bruksanvisningar och dokument rörande anläggning, vattenrening, rörsanering, rengöringsprodukter mm. Som auktoriserad translator spanska-tyska har jag befogenhet att enligt lag bestyrka översättningar av personliga dokument, bevis, betyg och dylika handlingar. Jag har omfattande erfarenhet från ovan nämnda fackområden och dessutom ett stort intresse av att arbeta mig in i nya ämnesområden. Stämmer detta med det ni söker? Tveka inte att kontakta mig. Jag rådgör gärna mer utförligt och individuellt med er om ni så önskar.