Priser

Priset för en översättning varierar med avseende på språk, texttyp, svårighetsgrad och format. Kostnaden beräknas i regel efter rader, ord eller tidsåtgång. En normal rad innehåller 55 tecken (dvs. tangenttryck).

Önskas en auktoriserat översättning tillkommer en avgift för att bekräfta att översättningen är en fullständig och korrekt återgivning av källtexten.

Priset för bearbetning av exempelvis PowerPoint-filer eller korrekturläsning av en färdig översättning beräknas efter tidsåtgång.

Om ni mejlar mig det dokument som ska översättas, lämnar jag gärna ett fast pris. Kontakt

Leveranssätt

Leverans via e-post är kostnadsfri. Önskar ni att en papperskopia skickas till er via ordinarie postgång tillkommer porto.

Leverans via andra datamedium kan ske på förfrågan.