Priser

Priset för en översättning varierar med avseende på språk, texttyp, svårighetsgrad och format. Kostnaden beräknas i regel efter rader, ord eller tidsåtgång. En normal rad innehåller 55 tecken (dvs. tangenttryck).

  

Priset för bearbetning av exempelvis PowerPoint-filer eller korrekturläsning av en färdig översättning beräknas efter tidsåtgång.

Om ni mejlar mig det dokument som ska översättas, lämnar jag gärna ett fast pris. Kontakt

Leveranssätt

Leverans via e-post är kostnadsfri. Önskar ni att en papperskopia skickas till er via ordinarie postgång tillkommer porto. Leverans via andra datamedium kan ske på förfrågan.