Tjänster

Facköversättning

Engelska - Tyska
Svenska - Tyska
Spanska - Tyska

Auktoriserade Översättningar

auktoriserat översättning

Som auktoriserad translator spanska-tyska har jag befogenhet att enligt lag bestyrka översättningar av personliga dokument, bevis, betyg och dylika handlingar. För att auktorisera en översättning behövs det en statlig auktoriserat translator. Dokument som vanligtvis ska auktoriseras kan vara stadgar, fullmakter, kontrakt, skattedokument, arvsdokument, lagfarter, läkarintyg, dödsattester, ärendehandlingar, adoptionshandlingar, vigselbevis, skilsmässobevis, betygsdokument, examensbevis, arbetsbevis, kursbevis, födelseattester och utdrag ut belastningsregistret osv. (se Fackområden). Jag har befogenhet att stämpla och med min underskrift bekräfta att översättningen från spanska till tyska är en fullständig och korrekt återgivning av källtexten. Alla texter behandlas konfidentiellt. Som auktoriserad translator udsedd av Landgericht Stuttgart (Tyskland) omfattas jag av tystnadsplikten.

Revision/Korrekturläsning

Revision eller textgranskning avser tvåspråkig kontroll av en översättning mot utgångstexten. Utöver korrektur av eventuella fel med avseende på grammatik, stavning och skiljetecken säkerställs innehållsmässig överensstämmelse med utgångstexten, rätt ton och stil med tanke på målgruppen. Om så önskas kan jag också göra stilistiska förbättringar

Korrekturläsning avser en enspråkig kontroll av redan översatta dokument för att säkerställa dem språkligt med avseende på grammatik, stavning och skiljetecken. På förfrågan görs också gärna stilistiska förbättringar.

Förmedling

Vilken språkkombination är det du behöver? Jag arbetar tillsammans med kvalificerade och tillförlitliga översättarkollegor i språkkombination tyska - svenska, tyska - engelska, tyska - spanska och tyska - italienska. Kontakta mig gärna för rådgivning Kontakt